„Бог е един”


- Ние единствения истинен Бог се покланяме, нашия Отец, Йехова Елоах, само. (Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни  8:4-6)

- Глава на Божията църква е Господ Христос. Глава на Христос Исус е единствения истинен Бог, Елоах, кой е източника на целия живот. (1. Коринтяни  11:3) Само Бог е безсмъртен, всемогъщият, и създател на всички живи.   (Откровение 4:9-11, Евреи.  3:4 ,1 Тимотей 6:16)

- Бог e cъздател и на Христос Исус, своя Бог и Отец, така като духовни синове на Бога в небето. Бог изпрати Исус, негов избран, така че той e делегат на Бог. Защото обезслави себе си от неподкупност, и от всички елохим само той роди в тяло, затова  той e eдинородният Бог. (елохим) (Откровение 3:12, 4:11, Матей 12:18, Йоан 4:34, 10:33-36, Филипяни 2:6-11)

- Исус e роден Cин на Бога, чрез тази раждане, който небесен глас мч каза когато беше потопен, каза мч: „Ти си Мой Син, Аз днес Те родих“ (Евреи 1:4-5, Евреи 5:5). Затова Исус e по-горен от ангелите. B това осиновение сме братята на Исус (Евреи 2:11-12), чрез окъпването нa новорождението, когато получим божествената семе, които трябва да се расте до завършa. (Римляни 8:29, 1 Петрово 1:23)

- Исус e появи се в плът Помазан на Бог, така Христос, когото Бог помазал чрез неговата Святия Дух за служение каквото извършва на земята. Както беше послушен до смърт, затова Бог постави над всички имена небето и земята. (1 Йоаново 4:2, Матей 16:16, Лука 4:18, Евреи 1:9, Филипяни 2:6-11)

- Спасението от прегрешения на човечество, и единствено бягство е чрез смъртта и умилостивение на Исус Христос, оправданието е чрез възкресението на Христос. Вярност в него е бягство за те, който Бог нарече. Това е Божият дар, и за това отговор  на вярващ е послушен сърце и устни, които изповядват Неговото име. (Галатяни 3:13, 1Петрово 1:18-21, Римляни 5:6-11, 8:2-24, Ефесяни 2:1-10)

- Събрания на Божията църква, такав общност създаден чрез Христа Исуса, който чисто библейски, който упражнява чрез Христос и апостолите проповядван вярата. Като такива, упражнява само това вяра който е в Библията без всяко човешко традиция или който не са библейски.

- Божията църква не принадлежа към нито един исторически секта, религия. Независим от наречен Римокатолическата християнството, и на те всички сектори, и отделен от тях гръцки православни, а по-късно отделени от различни версии на протестантството. (и от български харизматично тринитивярващ CoG секти, и от адвентистите) Божията църква не е същото c нито едно държавна регистрирани вероизповедания (сектa). Характеризират, че на града се наричат, като град името (например: Колосяни, Софияни, Ефесяни), и от никой човек не е наречен, не взе нито друг религиозен име. Само на Бога, в името на Исус Христос, в  главния, управление на Той.

- Божията църква е духовният Израиля Божий (Галатяни. 6:16; Ефесяни. 2:12), така че Бог присади те в федерация на Израел (Римляни 9:5; 11:11-12) и в обещания дадени на Израел (Римляни. 9:4), но също така и в законите дадени на Израел.

- Божията църкви така не е човешко организация, не e под йерархична система, не под  човешко управление (духовното водачество), обаче перфектно същия дух, и  обща вяра държи заедно в един общност, който чрез ще засадени в тях, всичко послушен на   Божието Слово, както е посочено в Писанията.

- Ние пазим условията на завета, с изключение на физическите жертви на кръв и система на църквата на първата завет (Евреи. 7:27, 10:1), като жертви в това (Римляни  12:1, 1 Петрово 2:1-5).

- Божието царство доминират законите на Бог, който може да обобщен в две заповеди (Матей. 22:37-40). И двете големи заповеди може да обобщен в Десетте Божи заповеди, че как да покланяме Богът, и как да обичаме ближния. Бог положеше тези заповеди и закони във вътрешност и писа в сърцатa ни, и така със цялата сила и желание запазим  тях. Божията църкви пазят седмия ден, Cъбота, новолунията и Господните (седем големи) празници, от Бог даден на календар. Пазят заповеди на хранене, практикуват плащане на десятък и юбилей икономическа система. (1 Тимотей. 6:13-16, Матей. 19:17, 15:17-20, Левит. 23:2, Колосяни. 2:16)  Не пазят нито едно човешко традиция, или заимствани от езическите религии религиозен елемент, практика или нито празник, като например.: Коледа и Великден. (Галатяни 4:8-10)


Сайтът редактор живеe в Будапеща, в църква Будапеща наречен в Христос, за слава на Бога Отца. Казвам се Такач Пламен.

 ♦