Следната таблица изброява датите на Ерусалим Морски Полумрак (MП*), който определя кои ден пада върху новата луна задържане.

*Навигационен (морски) - краят на навигационният полумрак настъпва когато вече не е възможно да се различи морския хоризонт от небето. Тогава центърът на слънчевия диск е на 12° под хоризонта.

Новолуни данните и други дати са от 
http://www.usno.navy.mil сайта, също контрол на  CCG

A 120. Юбилей 36. година

(2013) 

(Пролетното равноденствие: 2013.  март 20,  13:02 по Ерусалим врем)

 Новолуни
по Ерусалим врем

Йерусалим
     
(MП *)

Опазен дни по светски календар

 По библейски календар  опазен празници

Библейските позовавани

 

2013. март. 11. 21:51

 

 

18:37

 

 

2013. март. 12. вторник

Нова година
1. месец.
 1. ден
[Нисан 1]

Освещението на Храма

                    новолуние ден

Пс. 81:1-7; Изх. 12:2; 13:3-4; Ест 3:7; Лет2 29; Езек. 45:18;

1Кор. 3:17; 6:19; Марк 11:15-16; Йн 17:17

 

 

2013. март. 18. понеделник

 1. месец. 7. ден [Нисан 7], = Освещението на съгрешавани от незнание (пост)

Езек. 45:20; Йн. 2:15-27; Иса. 58

 

2013. март. 24. неделя
 (след здрач се проведе)

 1. месец. 14. ден [Нисан 14], = Господнята вечеря

Изх 24:8; Евр. 9:14-22; Ерм 31:31; Мат. 26:17. 26,28; Йн . 6:53-58;

Йоан 6 13:1-15; 1Кор. 11:23-32

 

 

2013. март. 25. 
понеделник

1. месец. 14. ден [Нисан 14]Възпоменание на смъртта на Господ(15час)

Пасха (след здрач)

Изх. 12:2-14; Лев. 23:5; Втор. 16:1-2; Мат. 27:45; Марк 15:33-38;

Лук. 23:44-46; 1Кор. 5:7-8

 

 

 2013. март. 26. вторник

1. месец. 14. ден [Нисан 15],
=
1  ден от празника на безквасните хлябове

Изх. 12:16. 18. 42; 23:15; 34:18; Лев. 23:6. 7; Чис. 28:17. 18; Втор. 16:8; ДА. 12:3-5; 20:6; Юда 12

 

 

 2013. март. 31. неделя

Въвеждане на първият сноп

(Възпоменание на възкресението на Господ и възнесение на небето)

 (сутринта 9:00)

Лев. 23:9-14; ИсН. 5:10-12;

Йн. 20:1. 16-18

 

2013. апр. 1.
понеделник
(до здрач)

1. месец. 21. ден [исан 21] = Последен ден  от празника на безквасните хлябове

Изх. 12:18; Лев. 23:8; Втор. 16:18; ДА. 20:6

2013. апр. 10.  11:35

18:59

 

2013. апр. 10. сряда

 2. месец 1. ден [Йяр]
      
новолуние ден

3Царе 6:1.37; Чис. 10:10. 29:6;

Иса. 20:18-24; Кол. 2:16-17

2013. май. 10. 2:28

19:24

 

2013. май. 10. петък

  3. месец 1. ден [Сиван]
      новолуние ден

Естир 8:9; Иса. 66:23

 

 

2013. май. 19. неделя

 

 Празника на седмиците

 Петдесетница  (сутринта 9:00)

Изход 23:16a; 34:22a; Левит 23:15-21; Второз. 16:9-10; Деяния 2:1.15; 20:16

 2013. юни. 18.  17:56

19:45

 

2013. юни. 8. събота  

 4. месец 1. ден [Тамуз]     новолуние ден

Еремия 39:2; 4Царе 4:23

2013. юли. 8.  9:14

19:49
 

2013. юли. 8.
понеделник

 5. месец 1. ден [Аб]

  новолуние ден

Числа 33:38; Захария 7:3; 2Летописи  2:4

2013. авг. 6.  23:51

19:29

 

2013. авг. 7. сряда

 6. месец 1. ден [Елул]  
 
новолуние ден

Неемия 6:15; 2Летописи  8:13

2013. сеп. 5.  13:36

18:53

 

2013. сеп. 5. четвъртък

 7. месец 1. ден [Тишри] =  Празник на рогове (тръби)

                         новолуние ден

3Царе  8:2; Ездра 3:5-6; Левит 23:24; Числа 29:1;Пс. 89:16, 98 Мат. 24:29-51; Кол. 3:4; 1Солунци 4:13-17

 

 

2013. сеп. 14. събота

7. месец 10. ден = 
Ден на умилостивение
(
пост)

Левит 23:27-29; Деяния 27:9

 

 

2013. сеп. 18. сряда
(до здрач се проведе)

 Събирането

Левит 23:34-35; Второз. 16:13

 

 

 

2013. сеп. 19. четвъртък

 7. месец 15 = 

Празника на шатрите

Левит 23:34-35; Захария 14:16-19

 

 

2012. сеп. 26. 
четвъртък

(
до здрач)

 7. месец 22

Последния велик ден 

Левит 23:34-39; Йоан 7:2. 37-39; Юда 6

2013. окт. 5. 2:34    

18:12

 

2013. окт. 5.
събота

 8. месец 1. ден [Хешван]
     новолуние ден

3Царе 6:38; 2Летописи 31:3

2013. ное. 3.  14:50

17:42
 

2013. ное. 3.
неделя

 9. месец 1. ден [Кислев]
    
новолуние ден

Неемия 1:1; Захария 7:1

2013. дек. 3.  2:22

17:32

 

2013. дек. 3.
вторник

 10. месец 1. ден [Тевет]  
    новолуние ден

Естир 2:16; Пс. 104:19

2014. яну. 1.  13:14

17:43

 

2014. яну. 1. 
сряда

 11. месец 1. ден [Шева]          новолуние ден

Захария 1:7; Езекил 46:1-6

2014. яну. 30. 23:38

18:06

2014. яну. 31.
петък

 12. месец 1. ден [Адар]
    новолуние ден

Естир. 3:12; 8:12; Амос 8:4-6

2014. март. 1. 10:10

18:30

2014. март. 1.
събота

 13. месец 1. ден
    новолуние ден
   


*Морски Полумрак - MП

Коментар:  Датите, дадени тук, не е задължително да съвпада с датата на ден, притежавани от евреи. Причината е че евреите през четвърти век след Христа - т.е. въвеждане на Хилел календар - почнат да изчисляват различно началото на годината, след това те обратно преброят и предават началото на годината. Освен това отлагане законодателство (чрез Хилел равин направен) също са включени. Отлагането на закони затова са направили, че седмично съботите да не стоят след големи празници. Че да не бъде двойна празника. Но с тези модификации те се различават от библейски календар, също така като тази християните, който преместят съботен почивка на неделя. 

 ♦