Библиотека



Пастир на Ерм

Книга на Енох

Първо послание до Коринтяните Климента Римски

За сваляне текстове мобилен Библия

Go Bible  - Westcott és Hort старогръцката текс в комбинация с NA27

Wescott-Hort Greek New Testament, 1881 Audio Greek New Testament mp3

Go Bible - LXX, Септуагинтта - BG